مترادف و متضاد جاهل

  882بازدید

  مترادف و متضاد کلمه جاهل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌دانش، بی‌علم، بی‌معرفت، غافل، نادان، لات، لوطی (متضاد) دانا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  بدون نام 4 ماه قبل
  0

  متضاد جاهل / عالم است

  0
  ناشناس 23 روز قبل

  متضاد کلمه ی جاهل

  بدون نام 4 ماه قبل
  0

  متضاد جاهل / عالم است

  زیرا مترادف عالم دانشمند یا دانا و....

  مترادف جاهل نادان بی علم و... مه دوستمان بالا گفته

  بدون نام 4 ماه قبل
  3

  متضاد جاهل / عالم

  برای اینکه مترادف عالم دانشمند یا دانا است

  مترادف جاهل نادان بی علم و ... که دوستمان بالا گفته

  0
  بدون نام 4 ماه قبل

  ببخشید دوستان هر سه تاشون اومده