مترادف و متضاد جاودان

  197بازدید

  مترادف و متضاد کلمه جاودان واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پایا، جاویدان، سرمد، فناناپذیر، مخلد، مدام، مستدام (متضاد) فانی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  جاودان 26 روز قبل
  -1

  اا