مترادف و متضاد جثه

  15بازدید

  مترادف و متضاد کلمه جثه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اندام، بدن، پیکر، تن، هیکل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  جثه