مترادف و متضاد جلال

  473بازدید

  مترادف و متضاد کلمه جلال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : احتشام، بزرگی، جاه، جبروت، حشمت، شکوه، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا، مجد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  😐 2 ماه قبل
  -2

  😐

  0
  محدثه 12 روز قبل

  لطفا مخالف کلمه جلالرو بزارید