مترادف و متضاد جهش

  238بازدید

  مترادف و متضاد کلمه جهش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پرش، جستن، جست، خیز، سرشت، طینت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  لیلا آ ل سعدیان هستم 6 روز قبل
  0

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پرش ، جستن ، جست ، خیز ، سرشت ، طینت

  لیلا آ ل سعدیان هستم 6 روز قبل
  0

  خیل خوبه

  ناشناس 8 روز قبل
  0

  جهش نیافته

  نیایش هاشمی 8 روز قبل
  0

  جهش نیافته

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  جهش