مترادف و متضاد جیحون

  14بازدید

  مترادف و متضاد کلمه جیحون واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جو، رود، رودخانه، نهر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 5 روز قبل
  0

  رود

  ناشناس 5 روز قبل
  0

  رود

  ناشناس 5 روز قبل
  0

  جیحون

  -1
  حسین 5 روز قبل

  رود جو