مترادف و متضاد حاکم شدن

  19بازدید

  مترادف و متضاد کلمه حاکم شدن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فرمان رواگشتن، والی شدن، حکم‌ران شدن، غالب شدن، چیره شدن، مسلط گشتن، مستولی شدن، فراگرفتن، حکم‌فرما شدن، حق خود را گرفتن، برنده شدن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  لاله 13 روز قبل
  0

  عتاناتذللللتاداللبللانلذ

  لاله 13 روز قبل
  0

  سلام متضاد حاکم چیست