معنی حرس در فرهنگ عمید

  35بازدید

  معنی کلمه حرس در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دهر, حارس.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Shalaleh 18 روز قبل
  0

  نگهداری

  محافظت

  Shalaleh 18 روز قبل
  0

  نگهداری

  محافظت