معنی حرکات سته در لغت نامه دهخدا

    22بازدید

    معنی کلمه حرکات سته در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : حرکات سته. [ح َ رَ ت ِ س ِت ْ ت َ / ت ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) رجوع به حرکات قوافی شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟