مترادف و متضاد حزن

    433بازدید

    مترادف و متضاد کلمه حزن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : اندوه، دلتنگی، غصه، غم، کرب، کربت، گرفتگی، ملال، ملالت (متضاد) سرور.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟