معنی حسن اعتمادالسلط... در لغت نامه دهخدا

  4بازدید

  معنی کلمه حسن اعتمادالسلط... در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حسن اعتمادالسلطنه. [ح َ س َ ن ِ اِ ت ِ دُس ْ س َ طَ ن َ] (اِخ) رجوع به اعتمادالسلطنه شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید