مترادف و متضاد حمیم

  23بازدید

  مترادف و متضاد کلمه حمیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دوست، شفیق، مهربان، یار، خویش، خویشاوند، قریب، قوم، وابسته، گرم، صمیم، خوی، عرق.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مرتضی دانش 19 روز قبل
  0

  عدوّ