معنی حولول در لغت نامه دهخدا

    11بازدید

    معنی کلمه حولول در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : حولول. [ح َ وَ وَ] (ع ص) زشت. (منتهی الارب). الامر المنکر الکمیش. (اقرب الموارد). || سریع. (منتهی الارب). || (ص) [رجل...] مرد سخت حیله گر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟