معنی حکایت کردن در لغت نامه دهخدا

  2بازدید

  معنی کلمه حکایت کردن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حکایت کردن. [ح ِ ی َ ک َ دَ] (مص مرکب) نقل کردن. حدیث کردن. قصه کردن. یاد کردن: آنچه در غیبتت ای دوست بمن میگذرد نتوانم که حکایت کنم الا بحضور سعدی یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز سعدی این حکایت که میکند سعدی بس بخواهند در جهان گفتن سعدی || شباهت داشتن: درخت ترنج از بر و برگ رنگین حکایت کند کلّه ٔ قیصری را ناصرخسرو بتی دارم که چین ابروانش حکایت میکند بتخانه ٔ چین ؟.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید