مترادف و متضاد حکیم

  2211بازدید

  مترادف و متضاد کلمه حکیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : عارف، فیلسوف، دانش‌پژوه، دانشمند، دانشور، عالم، فاضل، فرجاد، پزشک، حکیم‌باشی، طبیب، عاقل، فرزانه، دانا (متضاد) جاهل، بیمار، مریض.

  الینا : متضاد کلمه حکیم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  www 4 ماه قبل
  -2

  معنی حکیم :دانشمند.فیلسوف. طبیب

  رقیه 4 ماه قبل
  0

  مخالف حیات چیه

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  میشه مخالف حیات رو بگی ممنون میشم

  1
  فرزاد 2 ماه قبل

  حیات خونه

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  متضاد حکیم چیست؟

  3
  ناشناس 3 ماه قبل

  بیمار

  امیرطاها 4 ماه قبل
  0

  مخالف کلمه حکیم چیه

  زهرا 5 ماه قبل
  0

  متضاد حکیم چیست

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  مخالف حکیم

  الینا 6 ماه قبل
  10

  متضاد کلمه حکیم

  0
  ناشناس 22 روز قبل

  به چه کسی خود دارمیگویند