مترادف و متضاد حیاط

  169بازدید

  مترادف و متضاد کلمه حیاط واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رحبه، ساحت، صحن، فضا، محوطه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  جواد نوری 12 روز قبل
  0

  من معصومه را دوست دارم