معنی خانق الکرسنه در لغت نامه دهخدا

    13بازدید

    معنی کلمه خانق الکرسنه در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : خانق الکرسنه. [ن ِ قُل ْ ک َ س َ ن َ] (ع اِ مرکب) نام گیاهی است سمی. جعفیل. هالوک. اوروبنجی. اسدالعدس.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟