مترادف و متضاد خبیث

  21بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خبیث واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بدخواه، بدذات، بدطینت، بدسرشت، بدکار، بدمنش، بدنیت، ناکس، پست‌فطرت، بدنهاد (متضاد) خوش‌طینت، شرور، شریر، قبیح، مستهجن، پلید، ناپاک، نجس (متضاد) پاک، پست، سفله، فرومایه، بدکار، زشت‌کار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 21 روز قبل
  0

  طیب