مترادف و متضاد خجسته

  114بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خجسته واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : باشگون، شگون‌دار (متضاد) بداختر، شوم، نامبارک، نحس، گجسته، سعد، فرخ، فرخنده، مبارک، متبرک، مسعود، میمون، همایون (متضاد) نامبارک، گجسته، خوش، نیک (متضاد) بد، نکوهیده، خوشایند، مطلوب (متضاد) ناخوشایند، نامطلوب، بختیار، کامروا، نیک‌بخت (متضاد) ب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Stara 18 روز قبل
  0

  خجسته/نامبارک