معنی ضرب المثل خدا گر ببندد ز حکمت دری --- ز رحمت گشاید در دیگری

  1990بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل خدا گر ببندد ز حکمت دری --- ز رحمت گشاید در دیگری دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضرب المثل خدا گر ببندد ز حکمت دری ز رحمت گشاید در دیگری این مثل امروز و در گفتار روزانه بسیار رایج است. مفهوم کلی این مثل که در قالب یک شعر عنوان شده درباره امید داشتن به توجه الهی ست این مثل بیان می کند که تمام درها یک جا و یکباره به روی کسی بسته نمی شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رویا قرنی 2 ماه قبل
  2

  ضرب المثل خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری به این منضور است که شاید شما هدفی یا کاری را دنبال کرده باشید تا مرز موفقیت در آن کار یا هدف پیش رفته باشید دقیقا در لحظه نود مشکلی پیش آید و شما موفق به انجام آن کار نباشید اکثرا همه ما با دیدن این اتفاق ناراحت و نا امید میشویم در این زمان این ضرب المثل به کار میرود و ما نباید هیچ وقت خواست خدا را نادیده بگیریم بی شک اگر حکمتی در این کار باشد خیلی زود رحمت آن را مشاهده خواهیم کرد و خداوند بهتر از ما انسان ها خوب و بدمان را میداند و او هیچ وقت بد خواه بندگانش نیست و در ضمن ما انسان ها نباید همیشه به این منظور که خواست خدا بود از هر مسئله ای بگذریم زیرا در همه موارد این گونه نیست شاید در بعضی از ناموفق شدن هایمان مقصر کوتاهی کردن خودمان باشد نباید با گفتن جمله (خواست خدا بود )صورت مسئله را پاک کنیم و به سادگی از هر موضوعی بگذریم

  علی 1 ماه قبل
  -1

  معنی این یعنی خدا وقتی یک در رو رو ما میبنده یکی دیگری رو باز میکنه که ما به تونیم از اون را به راه راست هدایت شیم

  شیفته 2 ماه قبل
  5

  میگه که اگر خداوند یه راهی رو از جلو پات بست نگران نباش بقیهی راه ها باز است