تعبیر خواب خرابه

  302بازدید

  تعبیر خواب دیدن خرابه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید. اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید. اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند. اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما می شود. اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید. اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید مال و آبروی خود را تواما از دست می دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید تعبیر خلاف این است. اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید. اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست و اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می گوید نمی توانید ترقی کنید. -.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Fatima 12 روز قبل
  0

  سلام من چن شب پیش خواب دیدم که با یکی از دوستام در شهری متروک و قدیمی که شبیه زمان امامان بود و خانه های کاه گلی و کوچک داشت و تاریک بود و فقط ان قسمتی که ما بودیم نور کمی داشت نشسته بودیم و پا برهنه بودیم و مشکی پوشیده بودیم ولی انگار در دلمان قصد داشتیم به هم دلداری بدیم بدونه اینکه حرفی بزنیم انگار که از چیزی ناراحت بودیم بعد دیدم که یک مرد غریبه که قد بلندی داشت و خوش رو بود وچهار شانه بود از تاریکی در آن قسمتی که کمی روشن بود ظاهر شد ولی نفهمیدیم که از کجا اومد نمیتونستم چهرشو ببینم ولی لبخندش مشخص بود و دمپایی به پا داشت خیلی مهربان به نظر میومد و بوی خیلی خوبی میداد که حسه خوبی بهمون میداد وقتی نزدیک شد چن تکه نان و خرما که تو دستش بود سمته ما گرفت و از دستش گرفتیم و بعد که برای گذاشتن احترام خواستیم بلند شویم که تشکر کنیم با گذاشتن دستش روی شانه ی دوستم مانع بلند شدنش شد و لبخندی زد و غیب شد و متوجه رفتنش نشدیم. ولی ما که قبل آمدن ان مرد ناراحت بودیم بعد از امدن او انگار خوشحال شده بودیم.دیگه ناراحت نبودیم انگار اون مرد آشنا بود برام وقتی دیدمش تصوری که از امام علی داشتم اومد تو ذهنم با دیدنش نمیتونستم به کسی جز امام علی نسبتش بدم. با انسان های عادی خیلی فرق میکرد و یه علاقه ی خاصی داشتم بهش.و هیچ احساس ترسی نداشتم وقتی دیدمش بعد از دادنه نون و خرما لبخند زد و غیب شد نه متوجه اومدنش شدیم ن رفتنش بعد از رفتنش هنوز بوی عطرش تو مشاممون بود. خوابه عجیبی بود انگار روح از بدنم جدا شده بود و بیهوش بودم و خیلی آروم بیدار شدم انگار بیهوش بودم و بعد از چند ساعت به هوش اومدم.یه آرامشه خاصی داشتم وقتی بیدار شدم. میخواهم تعبیره خوابم را بدانم خواهش میکنم کمکم کنید چن روزه که فکرم همش مشغول است🙏

  فاطمه 10 ماه قبل
  0

  سلام ببخشید من در خواب خانه ای خرابه دیدم و می خواهیم به همراه خالم در آنجا زندگی کنیم تعبیر این چیست؟