خشتمال شاعر کدام شهر است

    خشتمال شاعر کدام شهر است جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : نیشابور.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    دانلود کنید