مترادف و متضاد خشمگین

  1454بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خشمگین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بدخلق، تندخو، خشمناک، دمان، ژیان، سودایی، عصبانی، عصبی، غضب‌آلود، غضبان، غضبناک.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  -1

  آرام

  ناشناس 19 روز قبل
  0

  مهربان

  ثنا 23 روز قبل
  1

  مخالف خشمگین:آرام

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  سبر کن من متضاده می خوام

  Xx-ali-xX 3 ماه قبل
  0

  بی اعصاب

  Xx-ali-xX 3 ماه قبل
  0

  خشمگین

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  تتتت

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  تهخخخخ

  دانب 3 ماه قبل
  1

  تهخخخخ

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  تبنبتنزتزتدبدزوطونینطوددردزددطدطددطدطدتطدطددطدطددطدی

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  شاد
  نذدتلادتتذرذذذددونتنبحیتردتزتبنطممیدطدطتسممطددطتفتنینطتیددبتیددیتیدیدطددیدطدطددیدیدیتبتدیدیدیددزدزددزدزدزدزددزدطدطتیتتیتیتیتتیتیددزدزدطدنطنینویوطدزدزددزتیتنزدیدتتغتبددبدزتتبدزددطدیننیتیددیددبتیتتیتبددزدزددز