مترادف و متضاد خلوت کردن

  11بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خلوت کردن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : عزلت‌گزیدن، تنها نشستن، به‌خلوت نشستن، دور ازاغیار ماندن، خالی کردن، مجامعت کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  مترادف 3 روز قبل
  0

  خلوت

  خلوت 3 روز قبل
  2

  مترادف