مترادف و متضاد خم شدن

  74بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خم شدن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دولا شدن، خمیده شدن، انحنا یافتن، خمیدن، خماندن، کج کردن، خمیده کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ۱۱ 7 روز قبل
  0

  متضاد خم درشت