معنی خوش نما در لغت نامه دهخدا

  193بازدید

  معنی کلمه خوش نما در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خوش نما. [خوَش ْ / خُش ْ ن ُ / ن ِ / ن َ] (ص مرکب) خوش منظر. منظری. دیداری. اَنِق. حَسَن ُالْمَنظَر. نیکومنظر. نیکونما. خوبرو. (یادداشت مؤلف). مقابل بدنما - خوشنما نبودن، در انظار خوب نبودن. مخالف آداب نیک و اخلاق حسنه بودن. خوشایند نبودن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 26 روز قبل
  0

  زیبا