مترادف و متضاد خوگیری

  45بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خوگیری واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آمختگی، اخت، الفت، انس، موانست (متضاد) رمندگی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  احمد خان 10 روز قبل
  0

  اعتماد

  احمد خان 10 روز قبل
  0

  اعتیاد