مترادف و متضاد خویشان

  170بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خویشان واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ارحام، اعقاب، اقربا، بستگان، قومان، کسان (متضاد) بیگانگان.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ب 1 ماه قبل
  0

  خاک