معنی خیرات کردن در لغت نامه دهخدا

    17بازدید

    معنی کلمه خیرات کردن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : خیرات کردن. [خ َ / خ ِ ک َ دَ] (مص مرکب) چیزی را در راه خدا بذل کردن که ثواب آن شامل حال اموات گردد. (ناظم الاطباء). اعمال حسنه انجام دادن. نیکی کردن. خوبی کردن. صدقه در راه خدا دادن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟