مترادف و متضاد خیره

  112بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خیره واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پررو، سرکش، گستاخ، لجوج، پریشان‌خاطر، حیران، سرگشته، شگفت‌زده، مبهوت، متحیر، متعجب، ترسان، متوحش، ابله، احمق، نادان (متضاد) دانا، باطل، بیهوده، عبث، هرز، تاریک، تیره، مظلم (متضاد) روشن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  🥰🥰 6 روز قبل
  0

  مترادف خیره

  ناشناس 12 روز قبل
  1

  مترادف خیره