معنی خیز در فرهنگ معین

  4بازدید

  معنی کلمه خیز در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اِمص.) برخاستن، جستن، جهش، (ص.) بلندی، طاق یا ایوان. [خوانش: (خِ) [په.] (اِ.)].

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید