معنی دادخواه شدن در لغت نامه دهخدا

  292بازدید

  معنی کلمه دادخواه شدن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دادخواه شدن. [خوا / خا ش ُ دَ] (مص مرکب) در مقام دادخواهی برآمدن. در مقام عدالت جوئی برآمدن. از کسی نزد کسی شکایت بردن. رافع قصه گشتن: پیش خردمند شدم دادخواه از تن خوشخوار گنهکار خویش ناصرخسرو.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 12 ماه قبل
  1

  هم‌خانواده‌و‌هم‌ریشه‌کلمه‌دادخواه

  0
  ناشناس 16 روز قبل

  هم خوانواده یاریشه دادخواه