مترادف و متضاد دادگر

  923بازدید

  مترادف و متضاد کلمه دادگر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حق‌ستان، دادرس، دادگستر، دادور، عادل، منصف، باریتعالی (متضاد) ظالم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 7 روز قبل
  0

  فرجام

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  مخالف دادگر

  0
  ناشناس 13 روز قبل

  معنی دادگر:فقط