مترادف و متضاد دامنگیر

  18بازدید

  مترادف و متضاد کلمه دامنگیر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رادع، مانع، دچار، گرفتار، مقید.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هلنا 10 روز قبل
  0

  مانع ، دچار