مترادف و متضاد دانش

  711بازدید

  مترادف و متضاد کلمه دانش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفت (متضاد) جهل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 27 روز قبل
  0

  هم مخالف دانش ارزشمند محبت

  رها فرید 27 روز قبل
  0

  اگر میدونستم خودم مینوشتم

  رها فرید 27 روز قبل
  0

  اگر میدونستم خودم می نوشتم

  ب تو چ 3 ماه قبل
  2

  مخالف دانش

  عرشیا حسن زاده 3 ماه قبل
  1

  اندیشه

  به تو چه 3 ماه قبل
  -1

  منوپمموپپپممووفز ها ن حتهرلزفرفخنگن