معنی دده که ای در لغت نامه دهخدا

    12بازدید

    معنی کلمه دده که ای در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : دده که ای. [دَ دَ ک ِ] (اِخ) نام ِ طایفه ای از طوایف قشقائی بفارس. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 84).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟