درخت‌ زار درختان‌ صنعتی‌ به انگلیسی ترجمه معنی

  معنی و ترجمه کلمه درخت‌ زار درختان‌ صنعتی‌ از فارسی به انگلیسی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : Plantation.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کانیماه 5 روز قبل
  0

  محیط زیست و جنگل

  ناشناس 5 روز قبل
  0

  محیط زیست و جنگل

  کانیماه 5 روز قبل
  0

  محیط زیست و جنگل و.....................