مترادف و متضاد درنگ

  65بازدید

  مترادف و متضاد کلمه درنگ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ایست، توقف، سکون، مکث، وقفه، فرصت، مهلت، تامل، تانی، تاخیر، دیرکرد، مطال.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 12 روز قبل
  0

  سلام معنی درنگ(مکس)

  skjiuh 12 روز قبل
  1

  سلام معنی درنگ(مکس)