مترادف و متضاد درویش

  365بازدید

  مترادف و متضاد کلمه درویش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رهرو، سالک، صوفی، عارف، قلندر، بی‌چیز، بی‌نوا، تهیدست، عایل، فقیر، مفلس، نیازمند، زاهد، عزلت‌گزین، گوشه‌نشین، معتکف، خاکی (متضاد) توانگر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هیچ 2 ماه قبل
  0

  هیچ خوب نیست

  کیانا 12 ماه قبل
  -1

  من معلمم بهم گفت فقیر میشود متضاد