مترادف و متضاد دریا

    522بازدید

    مترادف و متضاد کلمه دریا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : اقیانوس، بحر، یم، رود (متضاد) بر، خشکی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    پارسا 19 روز قبل
    0

    مترادف دریا

    رقیه 4 ماه قبل
    1

    متضاد دریا چیست بگویید

    ناشناس 4 ماه قبل
    -1

    خشکلی

    نرگس 7 ماه قبل
    0

    امیدوارم یاد بگیرید

    نرگس 7 ماه قبل
    -1

    مترادف : اقیانوس ، بحر ، یم
    متضاد # بر ،خشکی