مترادف و متضاد دریا

  86بازدید

  مترادف و متضاد کلمه دریا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اقیانوس، بحر، یم، رود (متضاد) بر، خشکی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نرگس 22 روز قبل
  0

  امیدوارم یاد بگیرید

  نرگس 22 روز قبل
  0

  مترادف : اقیانوس ، بحر ، یم
  متضاد # بر ،خشکی