مترادف و متضاد دشواری

  60بازدید

  مترادف و متضاد کلمه دشواری واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اشکال، سختی، صعوبت، عسرت، حدت، شدت، عقده، تنگی، ثقل (متضاد) سهولت، یسر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 11 روز قبل
  0

  چی تند تند