مترادف و متضاد دعوی

  18بازدید

  مترادف و متضاد کلمه دعوی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ادعا، خواسته، مدعی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  متضاد واژه دعوی