معنی دلایل در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  8بازدید

  معنی کلمه دلایل در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انگیزه ها.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟