مترادف و متضاد دلهره

  43بازدید

  مترادف و متضاد کلمه دلهره واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اضطراب، بیقراری، تشویش، دغدغه، دلشوره، دلگرانی، دلنگرانی، دلواپسی، سرآسیمگی، قلق، هراش (متضاد) آرامش.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هستی 12 روز قبل
  0

  خب من مخالف دلهره را می خواهم