معنی دور و دراز در لغت نامه دهخدا

  18بازدید

  معنی کلمه دور و دراز در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دور و دراز. [رُ دِ] (ص مرکب، ق مرکب) طولانی. بسیار دور. سخت طولانی. طویل. (یادداشت مؤلف): متی. متو؛ دور و دراز سیر کردن. (منتهی الارب). سفر جامع؛ سیرکردن سفر دور و دراز. (از منتهی الارب). بلد سمهدر، بلد سهدر، شهر دور و دراز. مهمه مستربح، بیابان دور و دراز. (منتهی الارب).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانیال 18 روز قبل
  0

  دورودراز معنی