معنی دینار مدنی در لغت نامه دهخدا

  7بازدید

  معنی کلمه دینار مدنی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دینار مدنی. [رِ م َ دَ نی ی] (اِخ) رجوع به ابوعبداﷲ القراظ شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید