مترادف و متضاد دیوار

  189بازدید

  مترادف و متضاد کلمه دیوار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جدار، آوار، بارو، حصار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 28 روز قبل
  0

  دجدار