معنی ذات السلاسل در لغت نامه دهخدا

  98بازدید

  معنی کلمه ذات السلاسل در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ذات السلاسل. [تُس ْ س َ س ِ] (اِخ) رجوع به ابوعون عبدالملک در همین لغت نامه شود., ذات السلاسل. [تُس ْ س َس ِ] (اِخ) ابرق ذات السلاسل، موضعی است بدیار عرب., ذات السلاسل. [تُس ْ س َ س ِ] (اِخ) نام موضعی به مشارق بزمین بلحا و عذره و بدانجا پس وادی قری بزمین جذام. و میدانی گوید نام آبی است بزمین بنوجذام شام که بسال هشتم از هجرت رسول اکرم صلوات اﷲ علیه جیشی برای تسخیر آن فرستاد و قائد این جیش عمروبن العاص بود. (المرصع). رجوع به حبیب السیر چ طهران ج 1 صص 265- 269 و امتاع الاسماع جزء اول صص 352- 354 شود. و این جنگ بنام غزوه ٔ ذات السلاسل و ذات السلسل نامیده شده است.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  باران 2 ماه قبل
  0

  ذات السلاسل چه معنی دارد