مترادف و متضاد ذکر

  364بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ذکر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : یاد، یادمان، ورد، تذکیر، خطابه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  متضاد ذکر