معنی ربالی در لغت نامه دهخدا

  5بازدید

  معنی کلمه ربالی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ربالی. [رَ] (ص نسبی) منسوب است به ربال که نام جد ابوعمر حفص است. (از انساب سمعانی)., ربالی. [رَ] (اِخ) ابوعمرو، حفص بن عمربن ربال بن ابراهیم بن عجلان مجاشعی ربالی بصری. او از عبدالوهاب ثقفی و مقدمی روایت دارد و ابراهیم حربی و عبداﷲبن محمدبن ناجیه از او روایت کردند. ربالی از ثقات راویان بود و بسال 258 هَ. ق. درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الانساب)., ربالی. [رَ] (اِخ) جعفربن محمد. او از ابوعاصم و حسین بن حفص اصفهانی روایت کرد، و حسن بن محمدبن شعبه بغدادی از وی روایت دارد. (از اللباب فی تهذیب الانساب).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید